Postmedia

Postmedia

Jesteś w elektronicznej wersji tekstu
Postmedia. Cyfrowy kod i bazy danych
Piotra Celińskiego.
Czytaj ją według słów kluczy/linii metra,
albo tradycyjnie, podążając za spisem treści.
Wybierz, wydrukuj/pobierz tylko to, co uznasz za interesujące
- za darmo, legalnie.

info

Postmedia. Cyfrowy kod i bazy danych
elektroniczny tekst Piotra Celińskiego
Lublin 2013

Publikacja sfinansowana ze środków Wydziału Politologii UMCS w Lublinie

Recenzenci
prof. dr hab. Andrzej Gwóźdź
prof. dr hab. Jan Hudzik
dr hab. Kazimierz Krzysztofek
dr hab. Teresa Sasińska-Klas

Redakcja
Danuta Słowikowska

Wersja elektroniczna i wizualizacja
© Jan Kozak

© Piotr Celiński
© UMCS w Lublinie

Poprzednia wersja
2013 © Łukasz Gładysz / kilku.com

help